Memoriál Dr. Karla Treybala

Zde čtěte vzpomínku na Vladimíra Leibnera,
dlouholetého organizátora tohoto turnaje,
jenž nás navždy opustil v úterý 21. ledna 2014.