Základní pravidla

Pravidla šachu FIDE aktuální k roku 2014 si můžete stáhnout ZDE.

Začínajícím šachistům, je třeba z pravidel zdůraznit několik bodů:

 • Každý tah musí být proveden pouze jednou rukou (včetně rošády).
 • Hráč musí stisknout své hodiny stejnou rukou jakou provedl tah, nesmí přitom trvale držet prst na tlačítku hodin nebo nad ním.
 • Pravidlo dotčeno-taženo > jakmile se hráč dotkne figurky, musí s ní hrát pokud to umožňují pravidla.
 • Hráči budou jednat tak, aby nepoškozovali dobré jméno šachové hry.
 • Před partií zkontrolovat postavení dámy a krále (dáma ctí barvu).
 • Po partii postavit figurky do základního postavení - pak uklidit.
 • Nemluvit do cizí partie (vykázání z hrací místnosti).
 • Ze slušnosti > podání ruky na začátku a na konci partie.

 

Šachové partie se podle času na hru dělí na:

 • Vážné šachové partie - nejméně 60 minut pro každého hráče
 • Rapid šach - nejméně 10 minut a méně než 60 minut pro každého hráče
 • Bleskový šach - méně než 10 minut pro každého hráče

Pokud se hraje s přídavkem času, tak počátečný čas + 60krát přídavek se musí vejít do dané kategorie.


Podle průběhu se šachová hra dělí na:

 • Zahájení
 • Střední hru
 • Koncovky